ЗОШТО ЗИМСКИ ПНЕВМАТИЦИ


ЗОШТО ЗИМСКИ ПНЕВМАТИЦИ

Безбедно возење на температури под 7С. Перформансите на вашите зимски пневматици се подобруваат со паѓањето на температурите. Зимските пневматици од Goodyear групацијата се направени од посебна high-silica смеса која овозможува лесна контрола на возилото на ладен пат, подобар старт на возилото и подобро управување.

Подобро прилепување на ладни и замрзнати патишта.  Зимските гуми имаат широки нагазни блокови и дополнителни намалувања на шарите наречени "sipes" кој даваата екстра прилепување на замрзнатите патишта и го истиснуваат акумулираниот снег.